ALLIE GILMORE

Sardis Point

Oil on Canvas 

7 x 5 in

Sardis, MS

2014